ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครพนม

ศาลจังหวัดนครพนมร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ