ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครพนม

วันนี้ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ พร้อมคณะนิเทศงาน “โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน” ณ ศาลจังหวัดนครพนม โดยมีนายนรวัฒน์ สวยงาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายบุญชัย ภูริเสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างให้การต้อนรับ
image

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ