ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครพนม

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครพนมและบริเวณโดยรอบ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครพนม 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ