ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครพนม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู และขนาด 24,000 บีทียู ศาลจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ