ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครพนม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอหมายขังคำร้องขอส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดและการสอบผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพและการร้องขอหมายจับหมายค้นทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disase: COVID-19)

image เอกสารแนบ