ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครพนม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ