ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครพนม

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครพนมและบริเวณโดยรอบ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครพนม ๒๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ