ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี