ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court

ส่วนบริหารจัดการคดี