ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
ผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคม