ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court

ศาลจังหวัดนครพนม