ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครพนม

วันนี้ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดนครพนม โดยนายนรวัฒน์ สวยงาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม โดยนายบุญชัย ภูริเสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๒" กิจกรรมพิธีเปิดและกิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยบรรยายเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
image

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ