ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court

ส่วนช่วยอำนวยการ