ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court
พนักงานจ้างเหมารายบุคคล งานบังคับคดีนายประกัน