ศาลจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครพนม

ศาลจังหวัดนครพนมจัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย โดยการนำระบบประเมินความเสี่ยงและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) ในการปล่อยชั่วคราวมาใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางนครพนม

image เอกสารแนบ